Privacy- en cookieverklaring

PRIVACYVERKLARING ‘t Ploegkeldertje

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

’t Ploegkeldertje kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ‘t Ploegkeldertje, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ’t Ploegkeldertje verstrekt.

’t Ploegkeldertje kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM ’t Ploegkeldertje GEGEVENS NODIG HEEFT?

’t Ploegkeldertje verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan ’t Ploegkeldertje uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG BEWAART ’t Ploegkeldertje UW GEGEVENS?

’t Ploegkeldertje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

’t Ploegkeldertje verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van ’t Ploegkeldertje worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP- adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ’t Ploegkeldertje gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

’t Ploegkeldertje maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ’t Ploegkeldertje bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ’t Ploegkeldertje te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

’t Ploegkeldertje heeft hier geen invloed op.

’t Ploegkeldertje heeft Google geen toestemming gegeven om via ’t Ploegkeldertje verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ploegkeldertje.nl. ’t Ploegkeldertje zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

’t Ploegkeldertje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ’t Ploegkeldertje maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ’t Ploegkeldertje verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ’t Ploegkeldertje.

www.ploegkeldertje.nl is een website van ‘t Ploegkeldertje

’t Ploegkeldertje is als volgt te bereiken: Adres: Van Broeckhuysenstraat 2-6, 6211 PG Nijmegen Telefoon: 024-3239300

E-mailadres: info@ploegkeldertje.nl